Luty 20, 2014

VPS co się za tym kryje?

 

     Wiemy jak ważna jest jakość.

 

                   VPS – co się za tym kryje?

                                     

                    Vetrex Production System.

          W 2009 przy udziale ekspertów z Japonii wdrożyliśmy VPS system, w celu zapewnienia niezmiennej, najwyższej jakości produktów oraz zarządzania produkcją. To opracowany specjalnie dla naszej firmy system oparty na modelu stosowanym przez koncern Toyota. W pełni zinformatyzowany system pozwala nam eliminować wszelkie niedoskonałości produktów zanim opuszczą one bramy fabryki. Kompleksowy nadzór nad procesem produkcji i kontrolą jakości pozwala nam także na podniesienie standardów obsługi naszych klientów końcowych i partnerów handlowych. Dzięki VPS poprawiamy wydajność obsługi naszych klientów.Dla wielu z nich warunkiem krytycznym sukcesu współpracy jest pewność czasu dostawy, a od momentu wdrożenia systemu pewność ta wyraźnie wzrosła.